Felvételi eljárási rend

a Kálvin Téri Református Általános Iskolában

A Kálvin Téri Református Általános Iskola beiskolázási területe kiterjed Veresegyház és környező településeire. A keresztyén nevelési értékek mellett elkötelezett szülők gyermekeit várjuk iskolánkba. Az iskolában olyan keresztyéneket kívánunk nevelni, akik életének zsinórmértéke a Szentírás.

 

Beiskolázás első évfolyamra:

  • Tájékoztató a Református Egyházközség által alapított alapfokú nevelési-oktatási intézményről, értékrendjéről, pedagógiai programjáról (Szülői értekezlet február elején)

  • „Iskolahívogató” nyílt tanítási órák az intézményben

   Szülők részére, előre kialakított rend szerint (jelentkezéssel választhatja meg az időpontot a szülő)

  • „Iskolahívogató” kreatív délelőtt

   – Gyermekek ismerkedhetnek az iskola világával

  • Beszélgetés a családokkal az előre kialakított rend szerint

   A beszélgetés jelenti egyben a jelentkezési szándékot.

   A beszélgetéskor kérjük

   – a kitöltött jelentkezési lapot (letölthető itt),

   – a gyermek kereszteléséről szóló igazolást,

   – lelkészi ajánlást, abból a gyülekezetből, ahová a család tartozik.

  • Írásbeli tájékoztatása a jelentkezés, illetve kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

  • Beíratás a Kálvin Téri Református Általános Iskolában

   A kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban történik április 1-je és április 30-a között.

   Az általános iskolai beiratkozás rendje itt olvasható.

 • A beíratáshoz szükséges hivatalos dokumentumok:

  – személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány)

  – az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

  – A gyermek TAJ kártyája, adóazonosító kártyája (ha van)

  – 1 db igazolványkép a személyi anyagához

  – Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

  A szükséges formanyomtatvány letölthető itt

 

Jelentkezés felsőbb évfolyamokra

Szeretettel várjuk és fogadjuk azokat a gyermekeket is, akik már nem első osztályosok, de hitéletük formálását iskolai keretek között is igénylik.

 • A belépés feltételei:

  – A vallásos nevelés, a keresztyén értékrend elfogadása

  – Lelkészi ajánlás

  – A kitöltött jelentkezési lap (letölthető itt)

   – Beszélgetés a szülőkkel, a gyermekkel

  – Az osztályba történő besorolásról az igazgató dönt.

  A teljes tájékoztató letölthető itt