„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá„ (1Pt 2,5)

A Kálvin Téri Református Általános Iskola várja a keresztyén értékrend mellett elkötelezett családok gyermekeit!

Intézményünkben szeretetteljes, családias légkörben, jól felkészült, tapasztalt pedagógusok tanítják a gyermekeket. Szilárd alapokra épített korszerű ismeretanyag és általános műveltség közvetítésén túl a hitélet formálása az elsődleges célok között szerepel.

Felvételi eljárási rend a Kálvin Téri Református Általános Iskolában

A Kálvin Téri Református Általános Iskola beiskolázási területe kiterjed Veresegyház és környező településeire. A keresztyén nevelési értékek mellett elkötelezett szülők gyermekeit várjuk iskolánkba. Az iskolában olyan keresztyéneket kívánunk nevelni, akik életének zsinórmértéke a Szentírás.

Beiskolázás első évfolyamra

 

 Tájékoztató a Református Egyházközség által alapított alapfokú nevelési-oktatási intézményről, értékrendjéről, pedagógiai programjáról (Szülői értekezlet február elején) Az ISKOLAHÍVOGATÓ plakátja itt tekinthető meg.

„Iskolahívogató” nyílt tanítási órák az intézményben Szülők részére, előre kialakított rend szerint (jelentkezéssel választhatja meg az időpontot a szülő)

„Iskolahívogató” kreatív délelőtt

Gyermekek ismerkedhetnek az iskola világával

Beszélgetés a családokkal az előre kialakított rend szerint

A beszélgetés jelenti egyben a jelentkezési szándékot.

A beszélgetéskor kérjük

  • a kitöltött jelentkezési lapot (letölthető itt)

  • a gyermek kereszteléséről szóló igazolást

  • lelkészi ajánlást, abból a gyülekezetből, ahová a család tartozik.

Írásbeli tájékoztatás a jelentkezés, illetve kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

 

Beíratás a Kálvin Téri Református Általános Iskolába

A kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban történik április 1-je és április 30-a között.

Az általános iskolai beiratkozás rendje itt olvasható.

A beíratáshoz szükséges hivatalos dokumentumok:

  • személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány)

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

  • A gyermek TAJ kártyája, adóazonosító kártyája (ha van)

  • 1 db igazolványkép a személyi anyagához

  • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

A szükséges formanyomtatvány letölthető itt

 

Jelentkezés felsőbb évfolyamokra

Szeretettel várjuk és fogadjuk azokat a gyermekeket is, akik már nem első osztályosok, de hitéletük formálását iskolai keretek között is igénylik.

 A belépés feltételei:

– A vallásos nevelés, a keresztyén értékrend elfogadása

– Kitöltött jelentkezési lap (letölthető itt)

– A gyermek kereszteléséről szóló igazolás – Lelkészi ajánlás – Beszélgetés a szülőkkel, a gyermekkel – Az osztályba történő besorolásról az igazgató dönt.

A teljes tájékoztató letölthető itt

Az általános iskolai beiratkozás rendje itt olvasható.