Iskolánk tanulói többségükben Veresegyházon laknak. Két párhuzamos osztállyal működünk, az átlagos osztálylétszám 28 fő.

 

Tanulólétszám alakulása 2007 – 2017 között

 
Tanévek 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Összes
2007/2008 43 fő ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 43 fő
2008/2009 44 fő 49 fő ——— ——— ——— ——— ——— ——— 93 fő
2009/2010 46 fő 47 fő 49 fő ——— ——— ——— ——— ——— 142 fő
2010/2011 47 fő 43 fő 46 fő 51 fő ——— ——— ——— ——— 187 fő
2011/2012 56 fő 50 fő 42 fő 50 fő 49 fő ——— ——— ——— 247 fő
2012/2013 56 fő 59 fő 51 fő 65 fő 50 fő 49 fő ——— ———– 329 fő
2013/2014 52 fő 54 fő 60 fő 54 fő 61 fő 49 fő 43 fő ———- 373 fő
2014/2015 60 fő 51 fő 56 fő 61 fő 52 fő 60 fő 39 fő 45 fő 424 fő
2015/2016 54 fő 59 fő 51 fő 55 fő 62 fő 52 fő 48 fő 38 fő 419 fő
2016/2017 57 fő 54fő 60 fő 53 fő 57 fő 63 fő 45 fő 46 fő 435 fő

Alsó tagozat

1.a osztály  –  Osztályfőnök: Dr. Papp Karolina Gabriella

1.b osztály – Osztályfőnök: Kocsisné Tepliczky Beáta

2.a osztály – Osztályfőnök: Barsi-Bukri Annamária

2.b osztály – Osztályfőnök: Szitásné Nagy Mária Zita

3.a osztály – Osztályfőnök: Fehér Ella

3.b osztály – Osztályfőnök: Keszericze Józsefné

4.a osztály – Osztályfőnök: Szanyi Edina

4.b osztály – Osztályfőnök: Kovács Zsuzsanna

Felső tagozat

5.a osztály – Osztályfőnök: Fazekas Judit

5.b osztály – Osztályfőnök: Sohonyai József Ferenc

6.a osztály – Osztályfőnök: Győri Zoltán

6.b osztály – Osztályfőnök: Sándor Csilla

7.a osztály – Osztályfőnök: Hargitai Csilla

7.b osztály – Osztályfőnök: Domokos Zsófia Réka

8.a osztály – Osztályfőnök: Révész Éva

8.b osztály – Osztályfőnök: W. Nagy Péter

Diákpresbitérium DP legfőbb feladata, hogy az iskola diákjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.

A DP tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő valamennyi kérdésre, így különösen a következőkre:

a házirendben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározott jogokra, kötelezettségekre,

a DP diákképviselettel kapcsolatos jogaira.

A DP a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is:

A DÖK tagjai:

A DP-ot az osztályokba tartozó tanulók alkotják.

A DP tagjai lehetnek az iskolával tanulói jogviszonyban álló, egyénileg vagy választás útján csatlakozott diákok.

A DP tagjait a tanulóközösségek egy évre választják (közösségenként minimum 1 fő), általános, titkos és egyenlő választójog alapján, egyszerű szavazattöbbséggel. A szavazást a tanulóközösség-vezetők vezetik le, a tanév kezdetekor.

A DP tagságot belépési nyilatkozattal, a névjegyzékbe való felvétellel és annak aláírásával kell igazolni. A DP tagság megszűnik kilépési nyilatkozat kitöltésével, illetve ha a tanulói jogviszony megszűnik, megbízatás lejártával.