Büszkék lehetünk iskolánkra!

59 év szünet után, 2007 szeptemberében indult újra református egyházi oktatás Veresegyházon.

A hatalmas gyermeklétszámon túl nagy volt a lelki igény, mivel egyetlen felekezet fenntartásában sem működött egyházi iskola a városban és a környező falvakban.

Intézményünk, a Kálvin Téri Református Általános Iskola a város szívében, a református templom szomszédságában található, fenntartója a Veresegyházi Református Egyházközség.

Beiskolázási területünk kiterjed Veresegyház és környező településeire. A keresztyén nevelési értékek mellett elkötelezett szülők gyermekeit fogadjuk, várjuk iskolánkba.

Az intézmény fő célkitűzése nem lehet más, mint hogy

az iskolánk sokszínű kínálatával, értékes hagyományok kialakításával, a protestantizmus évszázados haladó szellemiségének közvetítésével, az épület falain belül uralkodó szeretetteljes légkör biztosításával népszerű legyen a szülők és gyermekeik körében.

Pedagógiai programunk alapelvei szerint a nevelő-oktató munka során a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése kell, hogy a középpontban álljon.

Minden gyermek kapja meg a lehetőséget arra, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges. Hittel valljuk: „Minden gyerek valamiben tehetséges.”

Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit. Keresztyén értékrenden alapuló iskolánkban különösen figyelmet fordítunk nemzeti értékeink megőrzésére, a hagyományok ápolására.

Fontosnak tartjuk a közösségi munkában való aktív részvételt, valamint a környezettudatosság, a kertészkedés és öngondoskodás iránti nyitottság kialakítását, erősítését, megtartását.

Hagyományaink a családokkal való szorosabb kapcsolatunk erősítését szolgálják keresztyén értékrendünk szem előtt tartásával.

Ilyen alkalmak a fogadalomtétel, a családi vasárnapok, a szülői beszélgetős esték, az ünnepek előtti csendesnapok.

Szabadidős programjainkat igyekszünk a gyerekek és szüleik igényeinek megfelelően alakítani. „Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Iskolánkat támogatja a Damaszkuszi Út Alapítvány: hozzájárul a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez – felvállalva az ösztönző- jutalmazási rendszer anyagi terheinek viselését, segítik tevékenységeink bővítését, a tárgyi feltételeink javítását, szociális támogatások, juttatások finanszírozását.

Munkánkat az Igazgatótanács és a fenntartó Református Egyházközség Presbitériuma segíti, mint fenntartó testület.

Hagyományaink megőrzése, új hagyományok teremtése fontos számunkra.

Büszkék vagyunk értékeinkre és eredményeinkre, hagyománnyá váló alkalmainkra, melyeket az alábbi események által ápolunk és élünk meg

 

Tanév kezdő csendes nap

Tanévnyitó ünnepély – istentisztelet

Fogadalomtétel: VVTV Híradó – Fogadalomtétel

Október 6. – Aradi vértanúk emléknapja

A Zene Világnapja

Világfa ültetés: VVTV Híradó – ‘Az év fája’ faültetés

Sportprogramok: Kálvin Emlékfutás, Kálvin Foci Kupa

Október 23. – 1956-os emlékezés

Mikulás ünnepség

Adventi gyertyagyújtás – iskolai énekkarunk hangversenye

Karácsonyi ünnepségek osztálykeretben

Karácsonyi csendes nap

Pedagógus karácsony – hálaadással

Családi vasárnapok

Karácsonyi vásár

Bibliaolvasó Nap

Nyílt napok

Színházlátogatások (Veres1 Színház, Nemzeti Színház, Erkel Ferenc Színház)

Iskolahívogató – leendő elsősöknek, beiratkozás

Március 15 ünneplése

Kálvin Téri Napok

Tanulmányi kirándulások

Húsvéti vásár

Anyák napja

Jótékonysági est – 8-os tanulóink nyitótáncával: VVTV Híradó – Végzősök bálja 2016

Nemzeti Összetartozás Napja – emlékezés

Tanévzáró SULI-BULI

Ballagás: VVTV Híradó – Ballagás a Kálvin Téri Református Általános Iskolából

Diáknap

Tanévzáró ünnepély – istentisztelet: VVTV híradó – REFORMÁTUS ISKOLAI ÉVZÁRÓ