Bibliaolvasó Nap

A Kárpát-medence magyar református közösségei 2017-ben számos programmal készülnek a reformáció 500. évfordulójának ünneplésére. Az eseménysorozat nyitó rendezvényére január 31-én Debrecenben került sor. A város Református Kollégiuma, amely folyamatos működésével a közel fél évezredes hazai református oktatás jelképévé vált, erre a napra a Kárpát-medence református iskolái körében „Bibliaolvasó Nap” szervezését kezdeményezte, egyházunk Zsinata Oktatási irodájának közvetítésével.

2017. január 31-én, a „Bibliaolvasó Napon” intézményünk is bekapcsolódott a Biblia felolvasásába, mely reggel 8 órakor kezdődött a templomban és 14 óráig tartott.

Örömmel fogadtuk az elgondolást, hogy ezen a napon a Szentírás szövegét anyanyelvünkön hangosan végigolvashattuk.

A szervező munkacsoport által, a jelentkező iskolák tanulói és tanárai számára kijelölésre került egy ószövetségi, egy újszövetségi szakasz, mindenki kapott zsoltárszakaszt, illetve egy szakaszt Mózes könyvéből, vagy a Krónikák könyvéből.

A Szentírásnak a közelmúltban modern magyar fordításai is születtek, sőt ma már a Biblia szövege a legmodernebb adathordozók útján is elérhető.  A „Bibliaolvasó Nap” szeretné ráirányítani a figyelmet a bibliaolvasás és ezen túl általában az olvasás – sőt leginkább a közösségben történő hangos olvasás – ma is megtapasztalható lelki és szellemi áldásaira. Hisszük, hogy ezzel is méltóképpen járulhattunk hozzá a reformáció 500. évfordulójának ünnepléséhez.

A mi iskolánkban arra törekedtünk, hogy minél többen – diákok, tanárok – vegyenek részt a felolvasásban. A helyi szervezés folyamata szerint a felolvasást a nyolcadikos diákok kezdték, majd osztályközösségekben folytatódott a kijelölt szakaszok felolvasása. 8 órakor, az iskolai ünnepi megnyitónkon, áhítat után köszöntő gondolatok, szavalat és éneklés előzte meg a felolvasást. Lelkipásztorunk bevezető magyarázattal segítette a számunkra kijelölt szakaszok megértését. Hálaadással zártuk a napot.

A nap folyamán az egész Szentírás szövegét a Kárpát-medence református iskoláiban együtt felolvastuk. Áldott alkalom volt.

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;” (2Tim 3:16)

 

Fukász Lászlóné

intézményvezető