Nemzeti Tehetség Program

Alattunk a föld, fölöttünk az ég – kertművelő tehetséggondozó műhely a Kálvin Téri Református Általános Iskolában

Keresztyén értékrenden alapuló iskolánkban különösen figyelmet fordítunk nemzeti értékeink megőrzésére, a hagyományok ápolására. Fontosnak tartjuk a városunkban működő Hagyományőrző Egyesülettel való kapcsolatunkat. Iskolakert-programunk keretében az érdeklődő diákjainknak ehhez szeretnénk élmény-gazdag alkalmakat kínálni.

Az iskolában 2014 szeptemberében elindított „Magvető” szakkör tagjai a helyi hagyományőrző civil szervezet kertjében már ismerkedtek heti egy órában az őszi kerti betakarító munkálatokkal, és tájfajta gyümölcsfákat ültettek, és azóta gondoznak az iskola udvarán.

Alattunk a föld, fölöttünk az ég – Kertművelő Tehetséggondozó Műhely nyertes pályázatunk keretében (Pályázati azonosító: NTP-TM-14-0197) kidolgozott programunk ezt a tevékenységet szeretné kiegészíteni és további ismeretekkel, élményekkel gazdagítani tematikus kirándulások szervezésével és szakemberek bevonásával.

A Kertművelő Tehetséggondozó Műhely munkáját három pillérre kívánja építeni:

• Az iskola udvarán és a közeli Hagyományőrző porta udvarán kialakított iskolakertekben végzett heti rendszerességű ökológiai szemléletű kerti munka és a hozzá kapcsolható alkotó tevékenységek (a fény és a színek kapcsolata, napóra, virágóra, komposztkas, magas ágyás, sün odú) és egyszerű kísérletek (talajparaméter mérések, fénybontás, fényigényes-árnyéktűrő növények, ökológiai kísérletek), megfigyelések (meteorológiai, növényélettani, lebomlási folyamatok). A kertművelés során, a szabadtérben a gyerekek átélhetik a fénnyel való kapcsolódás sokoldalúságát, élő folyamatként követhetik nyomon, ahogy a talajból és a fényből megszületnek és kiteljesednek az általuk gondozott növények. Ezt erősítik a kiegészítő alkotó tevékenységek is (napóra, virágóra), kísérletek (fénybontás, fényigényes-árnyéktűrő növények) valamit a megfigyelések (meteorológiai, növényélettani).

 

• Tematikus kirándulások során (tanítás utáni délutánokon illetve szombati napokon): – helyi gazdálkodók megismerése – Újvári eperföld meglátogatása, – a zsámboki biogazdaság meglátogatása, tapasztalatcsere az ott működő iskolakert fiataljaival – látogatás a Planetáriumba, a Fény Éve keretében kerül – a fény szerepe az élet megjelenésében, kialakulásában – látogatás a Mezőgazdasági Múzeumba, a FÖLD Napjához kapcsoljuk – látogatás a galgahévízi víztározóhoz és a gödöllői víztoronyhoz (megismerkedünk a vízgazdálkodás kérdéseivel, kerti kapcsolatával, – a vízhez jutás és tárolás megoldásának fokozott jelentősége az éghajlatváltozás tükrében, víztakarékosság, esővíz gyűjtés -, majd az élmények átbeszélése

 

• “Alattunk a föld, felettünk az ég” témanap szervezése – az iskolakert bemutatása és népszerűsítése az iskola és a helyi közösség köreiben (iskolakert bemutató túrák, kerti büfé dietetikus előadással az egészséges táplálkozásról, kerti játékok és vetélkedők a fény, a talaj és a kert kapcsolatáról)

Palágyi Edit Márta földrajz szakos tanár és Remenár Mária tanítónő kapott megbízást a Kertművelő Tehetséggondozó Műhely belső koordinátori feladatok végzésére. A tanév eleje óta vezetik a „Magvető” szakkört, aminek szerves kiegészítése a Tehetséggondozó Műhely. Mátyás Izolda, környezet-gazdálkodási agrármérnök, kertépítő szakmérnök, iskolakerti programok szervezője, Iskolakert staféta, Regionális Iskolakert Fórum – szakmai tanácsadó, a kert tervezési feladataiban, az iskolakert szervezésében segíti munkánkat. A műhelymunkánkat gazdagítja Matthew Hayes – a SZIE Ökogazdálkodási Intézet munkatársa, gyakorló biogazda, aki a zsámboki biogazdaság meglátogatása során bemutatja egy élő biogazdaság felépítését, szervezési feladatait, tapasztalatcserét biztosít az ott működő iskolakerttel. Kovács Károly Zoltán – geográfus, a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet doktorandusza, a talajtani szakmai foglalkozások vezetője a záró témanapon. Az Iskolakert Program elindításában és a pályázat sikeres összeállításában jelentős részt vállalt még Tarcali Eszter közgazdász, szülő.

Mind a szakköri munka, mind a műhelymunka gazdag élménnyel tölti el a részt vevő gyermekeket.

A Nemzeti Tehetség Program támogatói:

e_e_me_e_tn_t_po_f_i Fukász Lászlóné

intézményvezető