Ma 2017. 12. 12. kedd van. Köszöntjük Gabriella nevű testvéreinket.
Random Image
TÁJÉKOZTATÓK

HITÉLETÜNK
KÖNYVTÁR

"Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…”(1 Péter 2,5a)

59 év szünet után, 2007 szeptemberében indult újra református egyházi oktatás Veresegyházon. A hatalmas gyermeklétszámon túl nagy volt a lelki igény, mivel egyetlen felekezet fenntartásában sem működött egyházi iskola a városban és a környező falvakban. Intézményünk, a Kálvin Téri Református Általános Iskola a város szívében, a református templom szomszédságában található, fenntartója a Veresegyházi Református Egyházközség.

Beiskolázási területünk kiterjed Veresegyház és környező településeire. A keresztyén nevelési értékek mellett elkötelezett szülők gyermekeit fogadjuk, várjuk iskolánkba.

A Kálvin Téri Református Általános Iskola 2007 szeptemberében, mikor megnyitotta kapuit, első évfolyamon két tanulócsoportban 43 gyermeket fogadott. Az 1-8 évfolyamos általános iskola felmenő rendszerben, a 2014-2015. tanévben teljesedett ki, évfolyamonként két osztályban, 50-60 tanulóval. Ma összesen 430 gyermek tanul az intézményben.

Iskolánk sajátos arculatát a keresztyén értékrend adja. Ezt jeleníti meg Pedagógiai Programunk, s annak részeként a helyi tantervünk: a református többlet megjelenik a tantárgyi kiegészítéseknél. Életünk zsinórmértéke a SZENTÍRÁS.

Azon munkálkodunk, hogy a választott vezérigénk, jelmondatunk kiteljesedjék életünkben, s annak látható jegyei megelevenedjenek rajtunk: „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…”1Pt 2,5a

Az intézmény fő célkitűzése nem lehet más, mint hogy

      • az iskolánk sokszínű kínálatával, értékes hagyományok kialakításával, a protestantizmus évszázados haladó szellemiségének közvetítésével, az épület falain belül uralkodó szeretetteljes légkör biztosításával népszerű legyen a szülők és gyermekeik körében.

Pedagógiai programunk alapelvei szerint a nevelő-oktató munka során a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése kell, hogy a középpontban álljon. Minden gyermek kapja meg a lehetőséget arra, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges. Hittel valljuk: „Minden gyerek valamiben tehetséges.” Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit. Keresztyén értékrenden alapuló iskolánkban különösen figyelmet fordítunk nemzeti értékeink megőrzésére, a hagyományok ápolására. Fontosnak tartjuk a közösségi munkában való aktív részvételt, valamint a környezettudatosság, a kertészkedés és öngondoskodás iránti nyitottság kialakítását, erősítését, megtartását.

Hagyományaink a családokkal való szorosabb kapcsolatunk erősítését szolgálják keresztyén értékrendünk szem előtt tartásával. Ilyen alkalmak a fogadalomtétel, a családi vasárnapok, a szülői beszélgetős esték, az ünnepek előtti csendesnapok.


Rendszeres programjaink:
  • Tanévnyitó- és tanévzáró ünnepélyeket tartunk istentisztelet keretében a templomban.
  • Fogadalomtétel a gyülekezet közösségében (Tanulók és tanárok).
  • Ünnepi megemlékezések.
  • Adventi gyertyagyújtás a négy vasárnapon, ünnepi műsor.
  • Karácsonyi hangverseny, melyen fellépnek a hangszeren tanuló gyermekek, az iskolai énekkar, a gyülekezeti kórus, a nevelőtestület kórusa.
  • „Iskolahívogató” a leendő elsőosztályos gyermekeknek.
  • „Iskolanyitogató” tanévkezdő csendes nap, felkészülés az évnyitásra.
  • Jótékonysági est.
  • Anyák Napja.
  • Családi vasárnapok.
  • Kálvin Téri Napok -Tanulmányi versenyek.
  • Tanévzáró SULI-BULI.
  • Ballagás

Szabadidős programjainkat igyekszünk a gyerekek és szüleik igényeinek megfelelően alakítani (erdei iskola, kirándulások, bábelőadások, mikulás, farsang, stb.). „Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Minden, ami az iskolában történik, a gyermekek boldogságát, adottságainak kibontakoztatását, a siker örömét, a tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit kell, hogy szolgálja.” Iskolánkat támogatja a Damaszkuszi Út Alapítvány és a Kornéliusz Alapítvány: anyagilag hozzájárulnak a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez - felvállalva az ösztönző- jutalmazási rendszer anyagi terheinek viselését, segítik tevékenységeink bővítését, a tárgyi feltételeink javítását, szociális támogatások, juttatások finanszírozását. Munkánkat segíti az Igazgatótanács és a fenntartó Református Egyházközség Presbitériuma, mint fenntartó testület.