Ma 2017. 12. 12. kedd van. Köszöntjük Gabriella nevű testvéreinket.
Random Image
HÍREINK

SPORTEGYESÜLET

ISKOLAKERT

VERSENYEK

BESZÁMOLÓK

Magvető szakkör

Kertészkedünk is…

„Kertész leszek, fát nevelek,
Kelő nappal én is kelek!”
/József Attila/

Már több éve formálódik a gondolat, hogy Iskolakert program beindításával jól illeszkedhetne intézményünk a városban még jelenlévő mezőgazdasági-földművelő szakmaterülethez, ez iránt érdeklődő tanulóink pályaorientációját segítve.

420 gyermek tanul az intézményben. Szakmailag-pedagógiailag jól felkészült pedagógusok végzik a nevelő-oktató munkát. Tanulóink jelentős része jó képességű, tapasztalataink alapján megállapítható, hogy széleskörű érdeklődéssel, tudás utáni vággyal rendelkeznek, igénylik az ismeretszerzés sokoldalú lehetőségét. Ezeket figyelembe véve fogalmaztuk meg Pedagógiai Programunkban a tehetséggondozás iskolai megvalósítását.

2014-2015. tanév szeptemberétől, heti rendszerességgel elindítottuk iskolánkban az egyéb pedagógiai célú szabadidős foglalkozások keretében a „Magvető” szakköri tevékenységet, földrajz szakos tanárunk és egy alsó tagozatos tanítónk vezetésével. A szakkör keretei között egy kert és a saját magunk által telepített gyümölcsfák gondozását valósítjuk meg. A csoportba 15-18 gyermek jár. Alsó tagozatosok és felsőbb osztályokból is olyan gyermekek, akik erősen kötődnek a természettudományos tantárgyakhoz, azon belül is a biológiához, kerttel rendelkeznek, és családjukban vagy közvetlen környezetükben ez irányú gazdálkodás folyik. Fontosnak tartjuk a közösségi munkában való aktív részvételt, valamint a környezetvédelem, a technika, a kertészkedés és öngondoskodás iránti nyitottság kialakítását, erősítését, megtartását. A tanév elején induló csoportba való bejutás feltétele az érdeklődés, a kitartás és a feladat iránti elköteleződés volt. Felmértük a tanulók erősségeit és azon tulajdonságait, amelyek alkalmassá teszik őket a kooperatív csoportmunkára. A kiskertet úgy terveztük meg, hogy az igazodjon az iskolai évhez. Ültetéskor korai termést hozó zöldségfajtákat, gyógy,- és fűszernövényeket választottunk, amelyeket az év végéig be is tudunk takarítani. Az utolsó foglalkozást témanap keretében rendezzük meg a népszerűsítés jegyében. Itt bemutatjuk eddigi tevékenységünket, eredményeinket.

Pedagógiai programunk alapelvei szerint a nevelő-oktató munka során a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése kell, hogy a középpontban álljon. Minden gyermek kapja meg a lehetőséget arra, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges. Arra törekszünk, hogy tanulóink megismerjék a természetes és mesterséges emberi környezet értékeit, felismerjék, tudatosuljon bennük szűkebb és tágabb környezetünk esztétikája, értékmegőrző, környezettudatos magatartást alakítsunk ki. Feladatunknak tekintjük, hogy az egészséges természeti környezet kialakításáért és megtartásáért tevékenykedő tudatos és felelős személyiséget formáljunk.

Hittel valljuk: „Minden gyerek valamiben tehetséges.” Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit.

A gyerekek egy részének tehetsége meg tud nyilvánulni a tanórai keretek között, más gyerekek az órai munkában kevésbé ügyesek, ám technikai képességekkel, kézügyességgel, vagy egyéb, a hagyományos iskolarendszerben nehezebben megnyilvánuló tehetséggel bírnak. Az esélyegyenlőség jegyében ezeknek a gyerekeknek is teret kell biztosítanunk tehetségeik kibontakoztatására, ahol sikerélményeik lehetnek. Ezáltal önértékelésük és a közösségben való pozíciójuk is javul, megtalálják a tehetségüknek legmegfelelőbb továbbtanulási irányt. Ilyen alternatív megnyilvánulási teret nyújt az iskolakert, ahol tapasztalataink szerint olyan természettudományos érdeklődésű gyerekek váltak aktívvá és motiválttá, akikre az iskolapadban ülve ez nem volt jellemző.

Ugyanakkor országos hiány az agrárszakemberek utánpótlása, a föld művelésének és a föld művelőjének a megbecsülése. Ezen is igyekszik javítani az iskolakertben nyújtott mezőgazdasági pályaorientáció. Céljaink:
  • természettudományos érdeklődésű fiatalok tapasztalati úton való oktatása, ismereteik bővítése, saját élményeken keresztüli tanulással
   elmélyült, hosszú távú tudás megalapozása
  • agrárpálya népszerűsítése, sokszínűségének bemutatása
  • megfelelő tér és közeg teremtése a különböző tehetséggel és érdeklődéssel bíró fiatalok kibontakozásához

Keresztyén értékrenden alapuló iskolánkban különösen figyelmet fordítunk nemzeti értékeink megőrzésére, a hagyományok ápolására. Fontosnak tartjuk a városunkban működő Hagyományőrző Egyesülettel való kapcsolatunkat. Iskolakert-programunk keretében az érdeklődő diákjainknak ehhez szeretnénk élmény-gazdag alkalmakat kínálni.

Az iskolában 2014 szeptemberében elindított „Magvető” szakkör tagjai a helyi hagyományőrző civil szervezet kertjében már ismerkedtek heti egy órában az őszi kerti betakarító munkálatokkal, és tájfajta gyümölcsfákat ültettek, - és azóta gondoznak - az iskola udvarán.

Fukász Lászlóné
intézményvezető