Étkezés és díjfizetés rendje a 2017/2018.as tanévben

 

Étkezés térítési díjai 2017. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint:

– napi háromszori étkezés tízórai + ebéd + uzsonna: bruttó 600,- Ft./nap

– napi kétszeri étkezés tízórai + ebéd: bruttó 500,- Ft./nap

– napi kétszeri étkezés ebéd + uzsonna: bruttó 500,- Ft./nap

– napi egyszeri étkezés, csak ebéd: 390,- Ft./nap

– speciális étrend biztosítása: kizárólag szakorvosi igazolás megléte esetében, eseti díj megállapítása ellenében

Étkezési díjak megfizetése:

 Az igénybe vett iskolai étkezés díjának megfizetésére utólag kerül sor, azaz minden hónap elején kell megfizetni az azt megelőző hónapra vonatkozó megrendelt étkezés térítési díját.

Ezt banki átutalással, továbbá készpénz ellenében is megtehetik a kedves Szülők, minden hónapban kétszer, előre meghirdetett időpontokban, mely során Fizetési értesítőt kap a gyermek, azon feltüntetve a befizetés dátum szerinti pontos idejét, meghatározva továbbá a pontos fizetendő összeget.

Tisztelettel kérjük Önöket ezen meghatározott időpontok betartására, továbbá a kiküldésre kerülő fizetési értesítőkön szereplő összegek pontos és hiánytalan befizetésére.

Étkezési igény és kedvezmények igénylése

A szülő legkésőbb a tanév első napján (vagy a tanulói jogviszony kezdetekor) nyilatkozik. Az igényelt étrend és térítési díj megállapítására vonatkozó nyilatkozat kitöltésével, nyilatkozik arról is, hogy kéri-e az intézményi étkeztetést, illetve a mindenkor hatályos törvényi rendelkezés szerinti normatív kedvezmény megállapítását. A kedvezmény megállapításához minden esetben szükséges a megfelelő igazolások benyújtása a nyilatkozat beadásával egyidejűleg, bármilyen jellegű kedvezmény csak így érvényesíthető.

A három és több gyermekes család gyermeke, továbbá a tartósan beteg gyermekek esetében 50 %-os térítési díjkedvezményre érvényesíthető jogosultság, melyet kérni igazolás ellenében lehet. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok gyermekei ingyenes étkezésre jogosultak.

Az intézmény vezetőjének bármilyen normatív kedvezményt érintő változást a szülő 5 napon belül köteles írásban bejelenteni, személyi térítési díj megállapítására vonatkozó nyilatkozat kitöltésével, valamint a szükséges igazolások csatolásával.

Az így megváltozott új térítési díj:

– az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén a bejelentést követő hónap első napjától kerül megállapításra.

– a tartós betegséget megállapító szakorvosi igazolás benyújtását követő hónap első napjától kerül megállapításra.

– a rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapító határozat esetén a bejelentést követő hónap első napjától kerül megállapításra.

Amennyiben a megadott határidőn túl kerül bejuttatásra a határozat, ez esetben a benyújtást követő naptól érvényesül a megállapított kedvezmény.

Étkezések lemondása

A szülő felelőssége, hogy hiányzás esetén az étkezést lemondja, amit megtehet minden nap 8.30 –ig telefonon vagy személyesen a titkársági irodában. Az étkezés lemondása másnaptól lép életbe. Aznapi étkezést lemondani nem lehet. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

Hiányzás esetén az étkezés ismételt megrendelése is a szülő kötelessége előző nap 8.30 –ig telefonon vagy személyesen a titkársági irodában. Amennyiben ezt elmulasztja, a tanuló számára az étkezést nem feltétlenül tudjuk biztosítani arra a napra.

Diétás étkezéssel kapcsolatos információk

Intézményünk részére a Kalória Nonprofit Kft. biztosítja a szakorvos által igazolt, diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet.

Mivel a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet szigorúan előírja, hogy csak ezen igazolás ellenében szolgáltathat ki a beszállító diétás étrendet, kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük számára beszerzett szakorvosi javaslatot időben adják le.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az igazolások meglétéről, azok folytonosságáról a kedves Szülőknek kell gondoskodnia.

Lejárt igazolás napjától a beszállító nem tudja biztosítani a továbbiakat illetően a megigényelt diétás étrendet, mindaddig, ameddig újbóli érvényes igazolás birtokába nem jut.

Igazolást csak szakorvostól fogadhatunk el: gasztroenterológus, diabetológus, allergológus.

A megfogalmazottakkal kapcsolatos támogató segítségüket előre is köszönjük.

   

Fukász Lászlóné

Intézményvezető