Tanulóink a rájuk szabott feladatokat elvégzik, ki-ki képességének, szorgalmának kihasználásával teljesíti a tantervi követelményeket. Felzárkóztató, és fejlesztő foglakozásokat szerveztünk azon tanulók segítésére, akik nehezen teljesítik az alapkövetelményi szintet. A képességfejlesztést differenciált foglalkozások biztosításával is igyekszünk hatékonnyá tenni.

Az intézményi tanulmányi munka eredményes volt a 2016-2017-es tanévben,

mindezt megalapozza a tanulók szorgalma, évközi teljesítményük, osztályzataik, így a tanulmányi átlageredmények tekintetében, fő tantárgyanként összegezve: az iskola tanulmányi átlaga: 4,57 Kitűnő tanulók száma: 108 fő, jeles tanulóink száma: 48 fő. Gyengén teljesítő tanulóink kevesen vannak, 5-6 % -a a tanulólétszámnak, de a követelményeket minden esetben teljesítették.

A magatartás és szorgalom terén nem tapasztalható kirívó eset, kezelhető fegyelmezési problémák adódnak, elbeszélgetéssel, figyelmeztetésekkel helyrehozhatóak. Az iskolai magatartás átlagmutatója: 4,6. Szorgalom 4,61

 

Középfokú beiskolázás

Harmadik alkalommal került sor középfokú beiskolázás előkészítésére, lefolytatására. Igyekeztünk széles körben tájékoztatni tanulóinkat és szüleiket, Fórum-lehetőségeket ajánlottunk, illetve szerveztünk, segítve ezzel a pályaorientációt. A továbbtanulási irány, a választott középfokú intézmény, a legtöbb esetben reális, helyén való volt, 2-3 kivétellel első helyen megjelölt iskolába nyertek felvételt tanulóink. Csak néhány esetben fordult elő, hogy módosítani kellett a választott sorrenden.

46 továbbtanuló nyolcadikosból 32-en (70%) gimnáziumba, 13-an (28%) szakgimnáziumba, és 1 fő (2%) szakközépiskolába tanulnak majd a következő tanévtől.

28 tanulónk választott egyházi középiskolát: a legtöbben, 18–an a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot, továbbá a választott iskolák között volt a Gödöllői Református Líceum, Fóti Ökumenikus Gimnázium, Lónyay Utcai Református Gimnázium).

Hat évfolyamos gimnáziumba 15 tanulónk nyert felvételt. Nyolc évfolyamos gimnáziumba 2 fő felvételizett, és felvételt nyert.

 

Folyamatosan készültünk az Országos Kompetenciamérésre, amely május 24-én zajlott.

A 6. és 8. évfolyamos tanulók vettek részt a mérésben. Az előző tanév eredményét – 2016 februárjában összefoglaló intézményi jelentésben minden intézmény megkapja. Elemezhető, és erre alapozott intézkedési terv készült – továbbra is megtartani az országos átlag feletti intézményi eredményt, amit sikerült is teljesíteni, így minden mérési területen az országos átlag fölé került iskolánk.

Összefoglaló jelentés: Mérési terület Évfolyam Intézményi eredmény Országos átlag Matematika 6. 1517 (1478;1563) 1486 (1485;1487) Szövegértés 6. 1668 (1616;1723) 1597 (1596;1598) Matematika 8. 1540 (1499;1594) 1494 (1493;1496) Szövegértés 8. 1638 (1580;1693) 1568 (1567;1569)

 

Év végi tudásfelmérés

Tanév utolsó hetében a felső tagozaton tanulók számot adnak tudásukról vizsga formájában. Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint, írásban vagy szóban, évfolyamonként bővül a vizsga-tantárgyak száma. A tanulók lelkiismeretesen felkészültek most is, komolyan veszik a tananyag tételek szerinti összefoglalását. A kapott érdemjegyek egy témazáró nagydolgozat jegyével egyenértékűek.