2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap.

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott módon pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

Tantestületi szakmai nap – Gönc, Vizsoly                             2017. szeptember 29.

Pályaorientációs nap                                                                     2017. október 18.

Nevelési értekezlet                                                                          2017. november 27.

Nevelési értekezlet                                                                          2018. április 27.

Áldozócsütörtök                                                                              2018. május 10.

Diákpresbitériumi nap                                                                  2018. június 15.

 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

A 2017/2018. tanév teljes helyi rendje itt olvasható.